Nettsider for Østfolds flora!

Her vil du finne materiale om karplantene i Østfold!

fylkesblomst kart NBF logo
Velg en art (vitenskapelig navn)
Velg en art (norsk navn)
Velg en rute (jf. kart)