PL2070

kart

          Topografisk kart over ruta. Kartet viser også inndelingen av ruta i 1 x 1 km ruter. Km-rutene er
          nummerert, og dette nummeret vises med oransje tall nede i det venstre hjørnet. Dette er de samme
          nummerne som det henvises til i tabellen over kmrutene. Antall arter som er registrert i km-ruta
          er angitt med lilla tall sentralt i ruta (antall arter registrert i 5 x 5 km ruta er vist i grønt
          nede til venstre på kartet). Posisjonen for de ulike registreringene i ruta er angitt med små
          sirkler som varier i farge fra lys rosa (enkeltregistreringer) til rødt (mange registreringer fra 
          tilnærmet samme punkt).